تماس با ما

آدرس :
  تهران – کیلومتر ۱۱ جاده قدیم تهران کرج – شهرک صنعتی گلگون-بلوارمرکزی پلاک ۲۱۸
تلفن :
۴۴۴۷۲۵۷۲-۳   /  ۴۴۴۶۵۸۰۸-۹   ۰۲۱
۶۵۶۱۱۲۹۳-۵   ۰۲۱
فکس :
۰۲۱۸۹۷۷۴۳۴۹

ایمیل:
info@ssbco.biz
وب سایت:
www.ssbco.biz