دکورال حرارتی

تولید کننده سیستم های دکورال در ۳۸ مدل مختلف  ۱  الی ۶ متری-با تکنولوژی  سیلیکون و ساکینگ هد  (کوره ای-طرح کوره ای و المنتی تک و دو رو)

دکورال : ایجاد طرح چوب-سنگ-فانتزی بر روی انواع فلزات

قابلیت طراحی سیستم های خاص با توجه به نیاز مشتری

کوره ای- المنتی -ساکینگ هد و  سیلیکونی