کپی تراش SMAH

خراطی کپی تراش افقی اتوماتیک

SMAH سری

۴-۶-۸-۱۰-۱۲ کله

سرعت بالا

ساخت گروه صنعتی حبیبی

حداکثر طول کارگیر : ۱۲۰۰ میلیمتر

حداکثر  قطر : حداکثر ۱۰۰ میلیمتر

شاسی سنگین

دارای اینورتر جهت کنترل دقیق عملکرد و تعریف سرعت پیشروی

عملکرد :  اتوماتیک