انواع کانوایر

 مدل :   کانوایر های  منوریل چهار چرخ و زنجیری ( هوایی )

محصول : SSB ( ایران )

نوع سیستم : سیستم های انتقال اتوماتیک مواد هوایی

درصنایع مختلف جهت افزایش راندمان – ظرفیت خطوط وهمچنین بالا بردن کیفیت پاشش از سیستم های کانوایر هوایی استفاده میکنند.

این سیستم های را میتوان با سرعت های گوناگون از ۰/۱ الی ۵ متر در دقیقه تولید و نصب نمود.