تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : 
ایران –  تهران – کیلومتر ۱۱ جاده قدیم کرج – شهرک صنعتی گلگون-بلوار مرکزی شمالی- بلوک ۱۰۶۵ – طبقه اول واحد۱
آدرس نمایشگاه دائمی :
ایران –  تهران – کیلومتر ۱۱ جاده قدیم کرج – شهرک صنعتی گلگون-بلوار مرکزی شمالی -بین خیابان ششم و هفتم-سمت چپ -پلاک ۲۱۸
تلفکس :
۴۴۴۷۲۵۷۲-۳   /  ۴۴۴۶۵۸۰۹-۹   ۰۲۱
۶۵۶۱۱۲۹۳-۵   ۰۲۱
فکس آنلاین :   ۰۲۱۸۹۷۷۴۳۴۹
آدرس پست های الکترونیکی
sales@ssbco.biz
Service@ssbco.biz
info@ssbco.biz
وب سایت: www.ssbco.biz

موبایل شما ( اختیاری)

لطفا یک مورد را انتخاب نمایید ( الزامی)


فایل موردنظر را بارگذاری نمایید